کلام آسمانی

تعلموا العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه

1-3- فعل ماضی استمراری

تعریف: (فعلی است که بر استمرار انجام کاری یا حالتی در گذشته دلالت کند.)

شیوه ساخت

الف) کان+مضارع همان فعل

لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون (بقره 10)  به سبب آنچه دروغ می پنداشتند برای آنها عذاب دردناکی است

ب) «لو» + فعل شرط و جواب شرط

لو استطعنا لخرجنا (توبه ۴۲) اگر می توانستیم حتما با شما بیرون می آمدیم

ج) فعل ماضی + فاعل(و یا) مغعول(معرفه) + واو (حالیه) + مبتدا و خبر(فعل مضارع)

د) فعل ماضی + فاعل(و یا) مغعول(نکره) + جمله وصفیه ای که فعلش مضارع باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۸/۰۷/۱۰ساعت 9:43  توسط ه. وحدتی  |